Hyppää sisältöön

Aamu- ja iltapäivätoiminta  

Honkalampi–keskuksen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota oppilaille ohjattua, tavoitteellista ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus monipuolisiin elämyksiin ja oppimiskokemuksiin tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen tapahtuu palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman perusteella. Oppilaalla tulee olla voimassa oleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta iltapäiväkerhosta.

Monipuolisten sisältöjen kautta oppilaalla on mahdollista kokea iloa, virkistystä ja onnistumisen elämyksiä, jotka edistävät lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia. Tuttu ja turvallinen henkilökunta ja paikka mahdollistavat lapsen yksilöllisen tukemisen.  Aamu- ja iltapäivätoiminnan kautta perhe saa tukea arkeen ja vanhempien työssäkäynti mahdollistuu. Toimintaa on koulupäivinä aamuisin
kello 8 - 9.15 ja iltapäivisin 13 - 15.30.

Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa rehtori sekä kaksi aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavaa koulunkäynninohjaajaa. Vastaavien henkilöiden lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelee koulunkäyntiavustajia. Toiminta toteutetaan koulun ja toimintatalon tiloissa. Lisäksi  yhteistyötä tehdään Honkalampi-keskuksen työntekijöiden kanssa.

Asiakaslähtöinen päivä-/viikko-ohjelma sisältää erilaisia vapaa-ajantoimintoja: musiikkia, aistimus- ja elämyshetkiä, draamaa, liikuntaa, kädentaitoja, leipomista, retkiä sekä ohjattua ja vapaata leikkiä.