Hyppää sisältöön

Asukkaiden marraskuu - asukkaat mukaan palvelujen arvioimiseen ja kehittämiseen

Asukkaiden marraskuun (2014) aikana kuultiin Pohjois-Karjalan maakunnan ja Heinäveden kunnan asukkaita siitä, millaisiksi he arvioivat nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut: mikä palveluissa toimii ja mikä ei. Kerättyä tietoa käytetään sote-hankkeen jatkosuunnittelussa, kun palveluja uudistetaan.

Tarkempi kuvaus Asukkaiden marraskuun toteuttamisesta Innokyla.fi-sivuilla.

Yli 800 asukaspalautetta

Asukkaita kuultiin yleisötilaisuuksissa, haastattelemalla erilaisissa kohtaamispaikoissa, järjestöjen tilaisuuksissa sekä nettikyselyllä otakantaa.fi-palvelussa. Palautteita saatiin yhteensä yli 800 kpl.

Keskeiset asukkaiden kohtaamat ongelmat liittyvät yhteydensaantiin, asiakkaiden kohtaamiseen ja luukuttamiseen.  Asukkailta saatiin myös runsaasti hyvää palautetta ja kiitosta toimivista sote-palveluista.

Asukkaiden marraskuu oli myös kokeilu erilaisista tavoista, joilla asukkaita voitaisiin ottaa mukaan palvelujen kehittämiseen. Jos hankkeen hahmottelema sote-kuntayhtymä toteutuu, asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien järjestäminen tulisi olemaan osa toimintaa.

Asukkaiden marraskuun järjestivät

Asukkaiden marraskuun järjestivät Pohjois-Karjalan sote-hanke yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa, joka kantoi päävastuun toteutuksesta. Tiedonkeruussa ovat mukana Karelia-ammattikorkeakoulu ja Humanistisen ammattikorkeakoulu, joiden opiskelijat jalkautuivat mm. terveyskeskuksiin ja kohtaamispaikkoihin kysymään asukkaiden mielipidettä palvelujen nykytilasta.

Seuraa valmistelua
ja vaikuta!