Hyppää sisältöön

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Lisäksi se tulee tarkistaa vähintään toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Sitä ennen laaditaan yleensä pedagoginen selvitys. Sen laatii oppilaan oma erityisluokanopettaja, joka pyytää tarvittaessa asiantuntijapalveluiden työryhmältä psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon tai vastaavan sosiaalisen selvityksen. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös.