Hyppää sisältöön

Esiopetus

Honkalampi-keskuksen koulu järjestää esiopetusta vaikeimmin vammaisille lapsille. Esiopetus alkaa sinä vuonna, kun oppilas täyttää 6 vuotta. Varhennettu esiopetus on mahdollista aloittaa vanhempien niin halutessa oppilaan ollessa 5 –vuotias. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetusta annetaan keskimäärin neljä tuntia päivässä ja enintään viisi tuntia. Esiopetusryhmässä on korkeintaan 6 oppilasta.

Honkalampi-keskuksen koulu järjestää esiopetusta koulussa sekä erityisistä syistä päiväkodeissa ja oppilaiden kotona. Koulussa opetuksesta vastaavat erityisluokanopettajat ja päiväkodeissa kiertävä erityisopettaja yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Kiertävän erityisopettajan lisäksi päiväkodeissa ja kodeissa myös vanhemmat ja lapsen hoidossa ja kasvatuksessa mukana olevat henkilöt osallistuvat opetuksen toteuttamiseen.  Koulussa opettajan työparina työskentelee koulunkäynninohjaajia, jotka toteuttavat yksilöllisiä oppilaiden oppimistehtäviä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.