Hyppää sisältöön

Etäpisteet

Välinehuoltajien toimenkuva etätyöskentelypisteissä muodostuu kunkin yksikön omien toiveiden ja tarpeen mukaan.

Leikkaus- ja anestesiaosastolla välinehuoltaja työskentelee pääasiassa anestesiaosaston ja heräämön välinehuoltotehtävissä.

Päiki -yksikössä välinehuoltaja huolehtii käytetyn välineistön esikäsittelystä ja toimii myös anestesiavälinehuoltajana.

Mikrobiologian-  ja kemian laboratorioissa  välinehuoltaja vastaa laboratorion välineistön huollosta.

Kirurgian poliklinikalla välinehuoltaja vastaa taipuisien tähystimien huoltamisesta.

Teho–osastolla välinehuoltaja huolehtii pääasiassa hengityskoneiden huoltamisesta.

Kova-, nenä- ja kurkkutautien sekä suu- ja leukasairauksien poliklinikalla välinehuoltaja huoltaa käytetyt välineet.

Sairaala-apteekissa välinehuoltajan pääasiallinen tehtävä on lääkevalmistuksessa käytettyjen välineiden huoltaminen.