Hyppää sisältöön

Heräämö työpaikkana

Heräämöhoitajat ovat sairaanhoitajia, jotka ovat perehtyneet kaikkien erikoisalojen potilaiden leikkauksen jälkeiseen hoitoon ja valvontaan. Jokaisella heräämöhoitajalla on omat erikoisvastuualueensa, esimerkiksi ortopedia tai gastroenterologia. Heräämössä hoidetaan myös potilaita, jotka tulevat eri yksiköistä heräämöön tarkkailtavaksi, kivun hoitoon tai potilaan tilan vakauttamiseen ennen toimenpidettä leikkaussalissa. Heräämössä hoidetaan joskus myös teho-osaston potilaita.

Työskentely heräämössä on haastavaa ja monipuolista. Heräämöhoitajilta vaaditaan hyvää tilannetajua ja kykyä toimia rauhallisesti nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Jokainen hoitaja hoitaa keskimäärin kolmea potilasta kerrallaan ja huomioi jokaisen yksilölliset tarpeet. Tiivis yhteistyö eri vuodeosastojen ja ammattiryhmien kanssa on välttämätöntä heräämötyössä. Lisäksi heräämöhoitajat voivat olla tarvittaessa apuna teho-osastolla ja leikkaussalissa.

Heräämövaiheen tavoitteena on potilaan turvallinen toipuminen anestesiasta ja toimenpiteestä. Keskeisintä heräämössä työskentelyssä on potilaan elintoimintojen, kuten hengityksen, verenkierron ja tajunnan tason palautumisen seuranta sekä hoito leikkauksen ja anestesian jälkeen. Potilaiden peruselintoimintoja ja toimenpiteestä toipumista seurataan heräämössä niin pitkään, että potilas voidaan turvallisesti siirtää vuodeosastolle. Lisäksi heräämöhoitajat ennakoivat ja hoitavat potilaan anestesian jälkeistä pahoinvointia, leikkauksen jälkeistä kipua ja lämpötaloutta.