Hyppää sisältöön

Hoidon linjaus

Selkeä hoidon linjaus ja hoitosuunnitelman tekeminen on hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusedellytys. Hoidon linjaus tarkoittaa sitä, että potilaan tulevaa hoitoa suunnitellaan ja siitä keskustellaan yhdessä potilaan hoitavan lääkärin kanssa. Hoidon tavoitteena on taata potilaan ja hänen läheistensä mahdollisimman hyvä elämänlaatu ja lievittää sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä.

Hoidon linjaus tulee kirjata selkeästi potilaan sairauskertomukseen potilaan hoitavan lääkärin toimesta. Potilaan ja hänen läheistensä mielipidettä on kuultava ja hoitolinjaukset tehtävä yhteistyössä heidän kanssaan niin, että myös potilas ja läheisensä ymmärtävät mistä on kysymys. Hyvin tehty hoitosuunnitelma turvaa suunnitelmallisen ja hyvän hoidon jatkuvuuden hoitopaikasta riippumatta.