Hyppää sisältöön

Hoito nuorisopsykiatrian osastolla

Hoito on yhteistyötä nuoren ja perheen kanssa. Hoito perustuu moniammatillisen työryhmän arvioon ja hoitosuositukseen. Osaston tärkeä tehtävä on tarjota nuorelle turvallinen ympäristö ja erilaisia mahdollisuuksia psyykkiselle kasvulle ja kehitykselle.

Nuorisopsykiatrian osastolle tulon syitä voivat olla

  • psyykkisen kasvun ja kehityksen vaikeudet
  • kouluvaikeudet ja käytöshäiriöt
  • masentuneisuus, ahdistuneisuus ja pelkotilat
  • itsetuhoisuus
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmat
  • psykoottinen oireilu
  • syömishäiriöt
  • perheongelmat
  • pakkotoiminnat ja -ajatukset.

Tutkimus- ja hoitomuotoina ovat arvio nuoren selviytymisestä arkielämän toiminnoissa, omahoitajasuhde, lääkärin keskustelut, psykologin tutkimukset, toimintakyvyn arviointi, sosiaalisen tilanteen selvittelyt, perhetapaamiset ja -terapiat, verkostotapaamiset, erilaiset ryhmätoiminnat ja yhteisöllinen hoito osastolla sekä tarpeen mukainen lääkehoito.

Osastohoidon aikana on mahdollisuus käydä peruskoulua Joensuun kaupungin ylläpitämässä Tikkamäen koulussa.