Hyppää sisältöön

Hoitomenetelmät

Lääketieteellinen psykiatrinen apu pitää sisällään psykiatrian erikoislääkärin tekemän arvion ja hoidon, johon kuuluvat mm. diagnoosiin ja lääkitykseen liittyvät asiat.

Terapia tarkoittaa hoitosuhteessa tapahtuvaa yksilöllisten tavoitteiden mukaan määräytyvää työskentelyä, jossa potilaan ajatukset, tunteet ja kokemukset ovat käsittelyn kohteena.

Ryhmämuotoisessa hoidossa potilaiden on ammattilaisten ohjauksessa mahdollista jakaa kokemuksiaan toisten kanssa, harjoitella erilaisia taitoja ja hallintakeinoja ja saada tietoa sairaudestaan.

Akuutti psykiatrinen apu on rajatunkestoista, selvittelevää kriisiapua, jossa keskeistä on potilaan ja hänen perheensä tukeminen ja mahdollinen jatkohoitoon ohjaaminen.

Kotona tapahtuva kuntoutustyö pureutuu arjen toimintakyvyn haasteisiin potilaan omassa elinympäristössä.