Hyppää sisältöön

Ympäristö on yksi tärkeä väline hyvän hoidon toteuttamiseksi

Saattohoitoympäristön suunnittelu lähtee kuolevan ihmisen tarpeista. Hyvän saattohoitoympäristön suunnittelussa huomioidaan mm. esteettömyys, ergonomia, turvallisuus, yksityisyys, viihtyvyys ja toiminnallisuus. Näiden lisäksi huomiota kiinnitetään tunnelmaan, eri kulttuureihin soveltumiseen, läheisen läsnäolon mahdollistamiseen ja tarkoituksenmukaisen välineistön sijoitteluun.  Tilan tulee soveltua usealle eri käyttäjäryhmälle, joten myös muunneltavuus on tärkeää. Mitä haavoittuvaisempi ihminen on, sitä vahvemmin ympäristö vaikuttaa häneen.

Paletti-hanke (2013-2015) tutki saattohoitoympäristöjä ja toteutti saattohoitoon suunnitellun mallinnuksen. Tämä saattohoitoportaalin osio kertoo saattohoitoympäristöstä ja sen suunnittelusta sekä käy läpi mallinnuksessa laadittuja suunnittelun periaatteita.

Mallinnusympäristön koko on noin 25m2 sisältäen potilaan tilan, kylpyhuoneen, minikeittiön ja tilan läheiselle. Taustatietoa suunnittelua ja mallinnusta varten koottiin kirjallisuudesta, tutkimuksista, Tanskan ja Iso-Britannian malleista sekä Pohjois-Karjalan kunnista ja hoivakodeista valokuvaamalla nykyisiä ympäristöjä ja toteuttamalla niissä tiloja koskeva webropol-kysely.

Näytetään 4 tulosta.