Hyppää sisältöön

Sairaalainfektioiden seuranta

Sairaalainfektioiden esiintymistä ja antibioottien käyttöä seurataan SAI-rekisterin avulla. Tiedon avulla annetaan ohjeita ja suosituksia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja näin parannetaan potilasturvallisuutta. Rekisteristä saatavaa tietoa hyödynnetään myös infektioepidemioiden selvitystyössä.

Sairaalainfektioiden seurantaan liittyy myös toimenpiteenjälkeisten infektioiden jälkiseuranta. Toimenpiteessä käyneelle potilaalle annetaan sairaalasta infektioiden jälkiseurantalomake, joka palautetaan infektio- ja sairaalahygieniayksikköön, mikäli potilaalla on infektio-oireita.

Epidemioiden seurantatyö

Epidemiaselvityksen tavoitteena on saada selville epidemian laajuus, alkulähde ja leviämistavat, jotta tarvittavat torjuntatoimet voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Tämä vaatii usein monien ammattiryhmien yhteistyötä. Epidemioiden seurantaa varten infektio- ja sairaalahygieniayksikkö ylläpitää erilaisia rekistereitä, mm. antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista.

Tartuntatautien osalta seurantatyössä on apuna valtakunnallinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä tartuntatautirekisteri.

Lisätietoja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thl.fi)