Hyppää sisältöön

Kaihi (harmaakaihi, katarakta)

Kaihilla tarkoitetaan silmän linssin eli mykiön samentumista. Kaihi voi olla joskus synnynnäinen, mutta yleensä se on ikään liittyvä silmäsairaus. Yli 85-vuotiailla jopa 70 prosentilla on kaihimuutoksia. Ikääntymisen lisäksi muita riskitekijöitä ovat silmän vammat, diabetes, jotkut lääkeaineet mm. kortisoni, sekä silmän tulehdukset mm. pitkäaikainen värikalvon tulehdus. Ikään liittyvä kaihi etenee yleensä hitaasti. Jotkut tietyt kaihityypit ja diabeetikon kaihi tai lääkeaineiden aiheuttama kaihi voivat edetä nopeastikin.


Kaihin tärkein oire on näöntarkkuuden aleneminen. Näöntarkkuuden heikkeneminen vaikeuttaa lukemista ja hämärässä näkemistä. Myös kontrastiherkkyys eli mustan ja valkean eri sävyjen erottaminen vaikeutuu. Häikäistyminen lisääntyy.  Kaihin ensioire voi olla silmän taittovoiman eli lasivahvuuden muuttuminen. Silmä tulee likitaitteisemmaksi, jolloin lukeminen saattaa alkuun onnistua ilman laseja. Kaihin toteaminen vaatii yleensä silmälääkärin tekemän mikroskooppitutkimuksen.


Kaihia ei voi ennalta ehkäistä ja sen ainoana hoitona on leikkaus. Lievä kaihi ei yleensä vaadi leikkausta vaan lasien uusimisella voidaan alkuun saavuttaa riittävän hyvä näöntarkkuus. Jos lasien vaihto ei enää paranna tilannetta, silmälääkäri voi tehdä lähetteen kaihileikkaukseen. Julkisessa erikoissairaanhoidossa noudatetaan kansallisia kaihileikkauskriteerejä. Niiden mukaan paremman silmän näöntarkkuus on oltava enintään 0,5 parhaalla lasikorjauksella tai mikäli paremman silmän näöntarkkuus on tätä parempi, huonomman silmän näöntarkkuus on oltava 0,3 tai huonompi. Näistä rajoista voidaan poiketa, mikäli ensimmäisen silmän kaihileikkauksessa on syntynyt potilasta haittaava silmien eritaitteisuus tai kaihi haittaa muun silmäsairauden (kuten diabeettisen silmänpohjasairauden) seurantaa.


Kaihileikkaus toteutetaan päiväkirurgisena ja pintapuudutuksessa. Leikkauksessa poistetaan harmaakaihin samentama mykiö ja tilalle kapselipussiin asetetaan kirkas tekomykiö. Leikkauksen jälkeen silmällä voi katsella normaalisti eikä merkittäviä toiminnan rajoituksia ole. Leikkaus tehdään hyvin pienistä viilloista ja ultraäänitekniikalla, jolloin silmä toipuu nopeasti. Leikkaus voidaan lääkärin harkinnan mukaan tehdä molempiin silmiin samalla käyntikerralla. Näkö leikkauspäivänä on jossain määrin sumea, mutta kirkastuu useinkin päivän parin sisällä. Jälkihoitona käytetään antibiootti-kortisonitippoja kahden viikon ajan. Kaihileikkaus muuttaa yleensä silmän taittovoimaa, joten lasien uusiminen voi olla tarpeen, mutta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010 (pdf)

Käypä hoito: Kaihi (kaypahoito.fi - Potilaalle)