Hyppää sisältöön

Kansainväliset suositukset

Saattohoitoon otetaan kantaa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Esimerkiksi Yhdistyneet Kansakunnat on laatinut "Kuolevan oikeuksien julistuksen" vuonna 1975. Maailman terveysjärjestö eli WHO (lyhenne sanoista 'World Health Organization') on vuonna 2002 antanut palliatiivisen hoidon suositukset ja Euroopan neuvosto vuotta myöhemmin.

Euroopan ihmisoikeussopimus

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2