Hyppää sisältöön

Kansaneläkelaki (568/2007)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070568

Tämän lain tarkoituksena on turvata Suomessa asuvan henkilön toimeentuloa vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta sekä Suomessa asuvan lesken ja lapsen toimeentuloa Suomessa asuvan henkilön kuoltua.

Kansaneläkkeenä maksetaan vanhuuseläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä, perhe-eläkkeenä maksetaan leskeneläkettä ja lapseneläkettä. Lisäksi tämän lain mukaisena etuutena maksetaan myös lapsikorotusta.

Kansaneläkelaitos maksaa kansaneläkettä ja takuueläkettä silloin, kun työeläke jää pieneksi tai, jos eläkkeeseen oikeutetulle henkilölle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä.