Hyppää sisältöön

Kiireellisyysjärjestys (triage)

Päivystyksessä potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä  eli triagejärjestyksessä. Ilmoittautumisessa kokenut sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden triage-järjestelmällä, joka perustuu lääkäreiden tekemiin ohjeisiin.    

Hoidamme aina ensin hätätapaukset.

Triage A ja B = välitön tai uhkaava hengenvaara

  • A = hoito aloitetaan välittömästi.
  • B = hoito aloitetaan 10 minuutin sisällä.

Triage A ja B -potilaat.Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi tajuttomuuspotilaat, vakavat myrkytykset, kova äkillinen rintakipu, vierasesine hengitysteissä, vakavasti sairastuneet lapset, tuoreet halvausoireet, runsaasti vuotavat suuret haavat, runsas verioksennus, ankara äkillinen päänsärky sekä avomurtumat.  

 Triage C ja D = päivystyksellinen hoidontarve, mutta ei välitöntä uhkaa terveydelle ja toimintakyvylle

  • C = hoito aloitetaan 1 tunnin sisällä
  • D = hoito aloitetaan 2 tunnin sisällä.

Ilman lähetettä tulevat Triage C ja D -potilaat tutkii yöllä yhteispäivystäjä, joka konsultoi tarvittaessa erikoisalojen päivystäviä lääkäreitä.

Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi vatsakipupotilaat, joiden yleistila on hyvä, päivystyksellistä hoitoa vaativat murtumat, rintakipupotilaat ilman ekg-muutoksia, hyväkuntoiset huimauspotilaat ja hengenahdistuspotilaat, jotka hapettuvat normaalisti.

Ruuhkatilanteissa ja kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden mennessä jonon ohi, hyväkuntoisten potilaiden odotusaika voi olla yli 3 tuntia. Laboratoriotulosten valmistuminen kestää 1—2 tuntia.

Triage E = ei päivystyksellistä hoidon tarvetta

 

Kaikkia vaivoja ei ole tarpeen hoitaa päivystyksenä, varsinkaan yöpäivystyksessä. Mikäli vaiva arvioidaan kuuluvan tähän ryhmään, hoitaja neuvoo parhaiten sopivan hoitopaikan ja antaa tarvittaessa oireidenmukaista terveysneuvontaa. Jos potilas kuitenkin haluaa jäädä odottamaan lääkärille pääsyä, tutkitaan hänet, mikäli se on mahdollista ennen klo 8.

Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi reseptien uusimiset, terveydentilan tarkistukset, pitkään kestäneet selkäkivut tai tukirankaperäiset kiputilat ilman erityistä pahenemista.