Hyppää sisältöön

Uroterapia

Uroterapian tavoitteena on virtsan karkaamisongelman hoitaminen. Tahaton virtsan karkaaminen on ongelma, joka voi aiheuttaa yksilölle sosiaalista, psyykkistä tai fyysistä haittaa. Potilaan virtsankarkailun hoidossa tehdään yhteistyötä mm. lähettävän yksikön sekä erikoissairaanhoidon fysioterapiayksikön kanssa.

 

Urodynaamisiin tutkimuksiin kuuluvat virtsasuihkun virtausmittaus, jäännösvirtsan määritys, rakon painemittaus, virtsaputken painemittaus sekä inkontinenssihoitajan henkilökohtainen haastattelu.