Hyppää sisältöön

Kipu

Monelle ihmiselle kipu ja siitä johtuva kärsimys on kuolemaan liittyvistä ongelmista pelottavin. Kipua kuvataan kirjallisuudessa epämiellyttävänä kokemuksena tai tunteena, joka vaikuttaa meistä jokaiseen eri tavoin. Hoitamaton kipu voi vaikuttaa laaja-alaisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja huonontaa hänen toimintakykyään.

Nykyisin kivun hoitoon on kuitenkin olemassa erittäin hyviä lääkkeitä ja menetelmiä, joiden myötä kivut on mahdollista hoitaa ja hallita entistä paremmin.

Kivun mittaaminen

Hyvän kivun hoidon perustana on kivun tunnistaminen ja mittaaminen.  Kivun mittaamisessa voidaan käyttää apuna erilaisia kipumittareita, jotka auttavat myös terveydenhuollon ammattilaisia hoitamaan potilaan kokemaa kipua paremmin. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi Suomessakin runsaasti käytettyä ESAS-mittaria, jonka avulla voidaan kartoittaa potilaan kipuja ja muita häntä häiritseviä oireita.

Kipua mitatessa on tärkeää huomioida mm. seuraavia asioita:

- Milloin kipua esiintyy? Mikä yleensä vaikuttaa kipuun - helpottaa tai pahentaa sitä?

- Minkä laatuista kipu on? Onko se esimerkiksi pinnallista vai syvää, epämääräistä vai tarkkarajaista, jomottavaa, puristavaa, vihlovaa, viiltävää tai jotain muuta?

- Kauanko kipu kestää? Onko kipu jatkuvaa, ajoittaista, kohtauksittaista, ilmeneekö se liikkeessä? Tuntuuko kipu levätessä/nukkuessa?

- Mikä auttaa kipuun tai pahentaa sitä?

Olennaista kivun mittaamisessa on myös jatkuva kivun arviointi, seuranta ja tehtyjen toimenpiteiden tarkka kirjaaminen. On tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille myös mitä kipulääkettä (annos, kuinka usein) tai muita keinoja potilas on mahdollisesti kokeillut kivun lievittämiseksi ja kuinka ne ovat auttaneet.

Joissakin tilanteissa ihminen ei pysty kertomaan kivuistaan itse (esimerkiksi muistisairauden takia). Tällöin hoitava henkilökunta voi arvioida potilaan kipua mm. tarkkailemalla hänen hengitystään (tihentynyt hengitystaajuus) ja olemustaan (esim. levottomuus, käytöksen muutos, hikoilu, tuskaisuus, henkilö kieltäytyy liikkumasta jne.). Lisäksi apuna voidaan käyttää Painad-mittaria, jonka avulla henkilön kipu on määriteltävissä ja tunnistettavissa helpommin.

Kivun hoito

Kivun hoidossa voidaan käyttää monia erilaisia lääkkeitä yksin tai yhdessä toisten lääkkeiden kanssa. Olennaista kivun hoidossa on lääkityksen vasteen säännöllinen seuranta ja tarvittaessa tehtävät lääkemuutokset, jotka vastaavat kunkin henkilön yksilölliseen tarpeeseen ja tilanteeseen.