Hyppää sisältöön

Kotihoitotyöryhmä

Kotihoitotyöryhmä toteuttaa potilaan kehitys- ja kasvuympäristöön kohdentuvaa lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa. Toiminta on moniammatillista yhteistyötä ja kokonaishoidosta vastaa lääkäri.

 

Tapaamiset toteutuvat joustavasti perheen tarpeiden mukaan. Työntekijät tekevät perheen kanssa hoitosuunnitelman, jonka toteutumista arvioidaan yhdessä. Kotihoito on hyvä silta muihin hoitoihin motivoitumiseen sekä auttamisverkostojen luomiseen.