Hyppää sisältöön

Kotisaattohoito - saattohoitoa kotona

Kotisaattohoidon lähtökohtana on ihmisen toivomus kuolla omassa kodissaan. 

Suuri osa ihmisistä toivoo voivansa sairastaa ja kuolla kotona. Kotona täyttyvät monet laadukkaat elämän kriteerit luonnostaan: tuttu ympäristö, omat tavat ja tottumukset, tärkeät ihmiset ja eläimet ovat lähellä. Parhaimmillaan koti antaa kuolevalle mahdollisuuden elää ympäröivää arkea ja omaa elämäänsä kuolemaansa asti. Tavoitteena tulisikin olla, että potilas saa olla kotona niin pitkään, kuin se on hänen ja hänen koko perheensä kannalta mahdollista ja tarkoituksenmukaista ja tuntuu heistä turvalliselta.

Kotisaattohoito edellyttää vähintään yhden omaisen tai jonkun muun läheisen ihmisen halua ja mahdollisuutta osallistua kiinteästi hoidon toteuttamiseen. Potilaalla ja omaisilla tulee olla mahdollisuus ottaa yhteyttä hoidosta vastaaviin henkilöihin neuvon ja tuen saamiseksi. Tarvittaessa heillä tulee olla myös mahdollisuus siirtyä terveyskeskuksen vuodeosastolle mihin vuorokauden aikaan tahansa (ns. lupapaikka tai taustaosasto). Kotisaattohoidon tavoitteena on kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään, jopa potilaan kuolemaan saakka. Kotisaattohoitoa voidaan toteuttaa myös hoivakodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Kotisaattohoidon käytännön toteuttamista on hyvä ryhtyä miettimään jo hyvissä ajoin ennen saattohoitovaihetta. Potilaalla tulee olla saattohoitopäätös ja hoitosuunnitelma, jotka on käyty läpi yhdessä häntä hoitavan lääkärin kanssa. Lisäksi potilaalla tulee olla yhteys kotihoitoon (kotisairaanhoito), jonka kanssa tehdään kirjallinen kotihoitosuunnitelma. Hoitoa suunnitellaan ennakoidusti ja siinä varaudutaan tuleviin hoidon tarpeen muutoksiin. Hoidon tueksi järjestetään tarvittavat hoitovälineet ja -tarvikkeet, esimerkiksi sairaalasänky.

Olennaista hoidossa on ympärivuorokautisen avun saatavuus. Apua kotiin voi saada hoitavalta kotihoidon yksiköltä, terveyskeskuksen vuodeosastolta tai hoitosuunnitelman mukaan järjestetyltä ensihoidon yksiköltä. Yksi kotisaattohoidon edellytyksistä on myös ns. ennalta sovitun lupapaikan järjestäminen terveyskeskuksesta. Lupapaikka tarkoittaa sitä, että potilaalla on mahdollisuus siirtyä suoraan kotoaan jatkohoitoon terveyskeskuksen vuodeosastolle mihin vuorokauden aikaan hyvänsä, ilman että hänen tarvitsisi käydä yhteispäivystyksessä tai lääkärin vastaanotolla.

Kotisaattohoidossa tulee huomioida myös hoitavan läheisen voimavarat ja tukeminen.