Hyppää sisältöön

Honkalampi-keskuksen koulun toiminta

Koulun toiminta-ajatuksena on toimia oppilaidemme hyväksi. Pyrimme vaikuttamaan oppilaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukselliseen ja kognitiiviseen toimintaan siten, että hänen voimavaransa olisivat käytössä parhaalla mahdollisella tavalla. Oppilas saa yksilöllistä tarpeistaan lähtevää opetusta.

Honkalampi-keskuksen koulun henkilökuntaan kuuluu rehtori, kuusi erityisluokanopettajaa, kiertävä erityisopettaja, tuntiopettaja sekä noin 30 koulunkäynninohjaajaa. Yhteistyötä tehdään Honkalampi-keskuksen ja kehitysvammaneuvolan työntekijöiden kanssa. Kodin ja koulun yhdessä toimiminen tukee oppilaan kasvua ja kehitystä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö järjestetään siten, että moniammatillinen yhteistyöverkosto auttaa tarvittaessa perheitä oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä.