Hyppää sisältöön

Kuntoutusohjaus neurologian yksikössä

Kuntoutusohjaus on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Lähtökohtana on asiakas ja asiakkaan tarve saada ohjausta ja neuvontaa erilaisissa kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Kuntoutusohjauksen toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden asiakkaiden kuntoutumiselle tukemalla toimintakyvyn ja elämänhallinnan paranemista muuttuneessa tilanteessa.


Kuntoutusohjaaja on terveydenhuollon erityistyöntekijä, joka toimii potilaan/asiakkaan tukihenkilönä, tiedonvälittäjänä ja yksilökohtaisten kuntoutuspalvelujen koordinaattoria.

Kuntoutusohjaajan palvelut kohdistuvat erityisesti potilaan/asiakkaan selviytymiseen terveydenhuoltolaitoksen ulkopuolisessa elämässä.
 

Omaisten ja läheisten osuus asiakkaan kuntoutumisessa on usein ratkaisevan tärkeä ja kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä läheisten kanssa

 

Yhteistyötahot

Kuntoutusohjaajan yhteistyötahot ovat sairaalan sisällä osastojen ja poliklinikoiden kuntoutustyöryhmät, lääkärit, hoitajat ja erityistyöntekijät. Sairaalan ulkopuolisista yhteistyötahoista tärkeimpiä ovat kuntien terveyskeskukset ja sosiaalitoimi, Kansaneläkelaitos, työvoimahallinto, vakuutuslaitokset ja järjestöt.

 

Tilaajat ja toimeksiantajat

Kuntoutusohjaaja toimii koko P-KSSK:n alueella ja tekee koti-, laitos- ja työpaikkakäyntejä. Työ voi tapahtua puhelimitse, henkilökohtaisella tapaamisella tai kirjeitse. Lisäksi neurologian yksikön kuntoutusohjaaja järjestää ensitietopäiviä vastasairastuneille neurologisille potilaille ja osallistuu polikliiniseen potilastyöhön sekä moniammatillisen kuntoutustiimin palavereihin.

Sijainti

Neurologian kuntoutusohjaajan vastaanotto sijaitsee sairaala-alueella talo 8, 5. kerros.