Hyppää sisältöön

L-talo: kaikki psykiatrian palvelut saman katon alla

Keskussairaalan keväällä 2016 valmistunut L-talo eli nk. psykiatriatalo on uuden aikakauden psykiatrinen sairaala, jossa kaikkia asiakkaita lapsista vanhuksiin voidaan palvella saman katon alla. Psykiatrisen hoidon sijoittaminen muun erikoissairaanhoidon yhteyteen on valtakunnallinen linjaus, jossa Pohjois-Karjala on edelläkävijän roolissa.

Tilat vastaavat nykyaikaisen hoidon vaatimuksia, henkilökunnan ja potilaiden tarpeet huomioiden:

  • Suurin osa potilashuoneista on yhden hengen huoneita.
  • Sijainti yhteispäivystyksen ja muun erikoissairaanhoidon välittömässä läheisyydessä.
  • Moderni teknologia etäkonsultoinnin ja yhteydenpidon apuna.
  • Tehostetun avohoidon tilat ja toiminta tuovat auttajat tarvittaessa myös potilaan kotiin.
  • Tilojen viihtyvyyttä lisäävät taidehankinnat pohjoiskarjalaisilta taiteilijoilta.
Näytetään 4 tulosta.

Lastenpsykiatrian tiloja

Näytetään 4 tulosta.

Nuorisopsykiatrian tiloja

Näytetään 4 tulosta.

Tikkamäen koulun tiloja

Näytetään 4 tulosta.

Rakennus valmistui kahdessa vaiheessa

Rakennus valmistui kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen osa (L1) valmistui vuoden 2013 lopulla ja toinen osa (L2) keväällä 2016. Kokonaisuus on keskussairaalan suurin yksittäinen rakennushanke, jonka kokonaiskustannukset olivat noin 35 miljoonaa euroa.

  • L1-osassa sijaitsevat lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria ja sairaalakoulu.
  • L2-osassa aikuispsykiatrian osastot ja poliklinikat (psykiatria, yleissairaalapsykiatria ja vanhuspsykiatria) sekä tehostettu avohoito.

Perusteluja uusien tilojen rakentamiselle oli monia. Psykiatrian toiminnot sijaitsivat aiemmin eri toimipisteissä Joensuun kaupungin alueella ja Paiholan sairaalassa Kontiolahdella. Vanhat sairaalarakennukset olivat käymässä vanhanaikaisiksi, ja niiden kunnostaminen olisi vaatinut mittavaa ja kallista peruskorjausta. Mielenterveyspotilaiden epätasa-arvoiseen asemaan oli myös kiinnitetty toistuvasti huomiota. Kiristyvä talous, tarpeettomat potilassiirrot, psykiatrisen ja somaattisen erikoissairaanhoidon liiallinen eriytyminen toisistaan ja turhien oheiskustannusten kasvu olivat kaikki tekijöitä, jotka vauhdittivat rakentamispäätöksen syntyä.

Kokonaisuuden rakentamista hiottiin pitkään. Ensimmäiset keskustelut asiasta käytiin jo 2000-luvun alussa ja tulevaisuuden kehityslinjoja hahmoteltiin erilaisissa projekteissa.