Hyppää sisältöön

Laki eläkkeensaajan asumistuesta (571/2007)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070571

Lain tarkoituksena on alentaa Suomessa asuvan henkilön asumismenoja maksamalla hänelle eläkkeensaajan asumistukea.

Kansaneläkelaitos maksaa pienituloisille eläkeläisille eläkkeensaajan asumistukea.

Eläkkeensaajan asumistuen määräytymiseen vaikuttavat asumismenot, perhesuhteet sekä eläkkeensaajan ja puolison bruttotulot ja omaisuus.