Hyppää sisältöön

Lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset

PKSSK:n silmätautien päiväkirurgisiin leikkauksiin kuuluvat lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset eli silmän takaosakirurgiset toimenpiteet. Silmän takaosaleikkauksien tavallisimpia aiheita ovat:

  • verkkokalvoirtauman korjausleikkaukset
  • verkkokalvon ryppykalvo eli macula puckering
  • verkkokalvon tarkan näön alueen reikä eli makulareikä
  • tarkan näön alueen näköä heikentävä lasiaisveto
  • diabeettiset silmänpohjamuutokset
  •  lasiaisvuodot tai muut näköä alentavat lasiaissamentumat

Verkkokalvoirtauma on akuutti näköä uhkaava silmäsairaus. Irtauma kehittyy usein ilman ulkoista syytä. Riskitekijöinä ovat vahva likitaittoisuus, eräät verkkokalvon reunaosien rappeumat, aikaisemmat silmävammat ja jotkut silmäsairaudet. Verkkokalvon irtaumaa edeltää usein lasiaisen irtauma, joka voi aiheuttaa verkkokalvolle repeämiä/reikiä. Näitten repeämien kautta silmänsisäinen neste pääsee verkkokalvon alle ja nostaa verkkokalvon irti alustastaan. Verkkokalvoirtauman oireita ovat salamointi tai valonvälke, nokisade ja näkökenttää kaventava reuna-alueilta leviävä varjo sekä myöhemmässä vaiheessa näön huonontuminen. Jos tällaisia oireita ilmaantuu, on syytä pikaisesti hakeutua silmälääkärin tarkastukseen. Mitä aikaisemmin irtaumaa päästään hoitamaan, sitä parempi on hoitotulos ja näön ennuste. Verkkokalvoirtauman hoitona on leikkaus, joka voidaan tehdä useimmiten päiväkirurgisena ja paikallispuudutuksessa. Leikkauksessa poistetaan silmän sisältä lasiainen ja sen aiheuttama veto repeämäalueelle sekä hoidetaan ulkoisella jäädytyshoidolla tai verkkokalvon laserhoidolla repeämäalueen ympäristö. Silmä täytetään useimmiten kaasulla, joskus silikoniöljyllä, ja leikkauksen jälkeen tulee noudattaa noin 10 päivän ajan asentohoitoa leikkaavan lääkärin ohjeiden mukaan. Kaasu poistuu silmästä 3–4 viikon kuluessa. Näkö alkuun on huono, mutta silmä toipuu vähitellen 2–3 kuukauden kuluessa. Usein näkö jää kuitenkin aikaisempaa huonommaksi.


Verkkokalvon ryppykalvo eli makula puckering ilmenee tarkan näön alueella eli makulassa. Verkkokalvon pintaan kiinnittynyt lasiaiskalvo ja muut kalvomaiset rakenteet voivat aiheuttaa makula-alueelle vetokiristystä. Pinnan sidekudosrakenteet paksuuntuvat, jolloin verkkokalvo alkaa poimuttua ja rypistyä. Sairautta kutsutaan makulan ryppykalvoksi. Ryppykalvon oireita ovat näön heikkeneminen ja kuvan vääristyminen. Ryppykalvo etenee yleensä hitaasti eikä aina vaadi hoitoa. Jos sairaus etenee, hoitona on leikkaus, jossa poistetaan silmän sisältä lasiainen ja kuoritaan paksuuntuneet kalvot pois verkkokalvon pinnasta. Leikkaus tapahtuu päiväkirurgisena ja paikallispuudutuksessa. Leikkaus pysäyttää prosessin, mutta aina ei tapahdu näön paranemista. Kuvan vääristymään leikkaus auttaa yleensä hyvin. Lopulliseen näön toipumiseen voi mennä useita kuukausia.


Makulareikä tarkoittaa verkkokalvon keskeisen alueen reikämuodostusta, joka syntyy yleensä verkkokalvon pintaan kiinnittyneen lasiaiskalvon ja verkkokalvon sisäkalvon aiheuttaman vedon seurauksena. Oireena ovat näön heikkeneminen, lukiessa kirjainten hyppiminen ja sokean alueen ilmaantuminen keskeiseen näkökenttään. Hoitona on leikkaus, jossa poistetaan silmän sisältä lasiainen, kuoritaan verkkokalvon pinnasta kiristävät kalvot ja laitetaan silmän sisälle kaasu, joka vähitellen poistuu 3–4 viikon kuluessa. Leikkaus on päiväkirurginen ja tapahtuu paikallispuudutuksessa. Leikkauksen jälkeen noudatetaan asentohoitoa (selinmakuukielto) noin 10 vuorokauden ajan. Näön paranemisennuste riippuu makulareiän iästä. Yli 6–12 kk ikäisen reiän ollessa kyseessä näön paranemista leikkauksella ei ole odotettavissa.