Hyppää sisältöön

Mitä tehohoito on

Tehohoidossa hoidetaan potilaita, joilla on äkillinen, tilapäinen, henkeä uhkaava yhden tai useamman elintoiminnan häiriö. Tällaisen hoidon tarve on aina kiireellistä ja valtaosa näistä potilaista on päivystyspotilaita. Tehohoidolla pyritään antamaan aikaa varsinaisen tehohoitoon johtaneen sairauden paranemiselle. Osa potilaista tarvitsee suunniteltua lyhytkestoista leikkauksen jälkeistä tehohoitoa toimenpiteensä tai perussairauksiensa takia. Tehohoidossa potilaita hoidetaan hengenvaaran torjumiseksi tai hoitamiseksi sellaisin menetelmin, jotka vaativat erityisteknologiaa ja osaamista. Hoidon mahdollistamiseksi tarvitaan tehohoitoon perehtyneen lääkärin saatavuus ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä sekä jatkuva tehohoitoon perehtyneen hoitajan läsnäolo potilaan vierellä.

Hengitysvajausta voidaan hoitaa hengityslaitteella joko erityisen maskin avulla tai hengitysputken kautta, verenkiertoa tuetaan lääkehoidolla ja tarvittaessa munuaisten vajaatoimintaa voidaan hoitaa munuaisten korvaushoitolaitteella ("keinomunuaishoito"). Potilaita joudutaan tehohoidon aikana usein pitämään kevyemmässä tai joskus syvemmässäkin unessa erilaisilla rauhoittavilla lääkeaineilla sekä hoidon mahdollistamiseksi että sairaustilan näin vaatiessa (esim. vaikea hengitysvajaus). Tehohoidon aikana potilaan tilaa seurataan jatkuvalla valvonnalla tarkkailulaitteiden avulla. Potilaan mahdollisia perussairauksia sekä tehohoitoon johtanutta tautia tai vammaa seurataan laboratoriokokein sekä erilaisilla kuvantamistutkimuksilla ja hoidetaan erilaisilla lääkehoidoilla sekä tarvittavilla toimenpiteillä.

Tehovalvontahoidossa hoidetaan potilaita, joillaon 1-2 lievää tai yksittäinen keskivaikea elintoimintahäiriö tai sen uhka. Tehovalvonnassa elintoimintojen häiriöitä ja sairauden vaikeusasteen muutoksia tarkkaillaan ja arvioidaan jatkuvasti, mutta hoito vaatii vähemmän laitteilla toteutettavia hoitoja ja yksinkertaisempia lääkehoitoja kuin varsinaisessa raskaassa tehohoidossa.

Näytetään 8 tulosta.
jostakin 1