Skip to Content

Sähköinen rytminsiirto (kardioversio)

Sähköinen rytminsiirto on lääkkeellisen rytminsiirron vaihtoehto ja lisäksi siihen turvaudutaan myös silloin, kun lääkkeellinen rytminsiirto ei ole mahdollinen tai lääkkein ei saavuteta sydämen normaalia rytmiä.

Sähköinen rytminsiirto on turvallinen, nopea ja tehokas hoitotapa, joka tehdään lyhytkestoisen nukutuksen aikana.

Suunnitellusti tehtävät kardioversiot tapahtuvat sisätautien poliklinikalla.

Pleurapunktio

Pleurapunktiossa poistetaan pleurapussista nestettä paikallispuudutuksessa. Pleurapunktio tehdään potilaan ollessa istuvassa asennossa. Punktioneula pistetään kylkiluuvälistä ja ylimääräinen neste poistetaan. Toimenpide on tuttu monelle sydänleikatulle potilaalle. 

Telemetriaseuranta

Sydämenrytmiä seurataan usein osastolla telemetrialaitteen avulla. Pinnallisesti asennetut elektrodit ja vapaus liikkua mahdollistaa sydämenrytmin ympärivuorokautisen seurannan. Tieto välittyy lähettimestä seurantalaitteeseen langattomasti.