Hyppää sisältöön

Näönkuntoutus

Näönkuntoutus tuottaa ja välittää alueen näkövammaisille suunnattuja kuntoutuspalveluja ja apuvälineitä.

Näönkuntoutukseen hakeudutaan silmälääkärin lähetteellä, tämä on myös nopein tapa päästä näönkuntoutus- ja apuvälinepalveluihin. Lähetteen voi kirjoittaa myös yleislääkäri tai terveyskeskuslääkäri, mutta silloin asiakas ohjautuu epäselvissä tapauksissa ensin silmäpoliklinikalle. Tarvittaessa aika näönkuntoutukseen lähetetään myöhemmin.

Toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja näköongelmaisen asiakkaan elämäntilanteen selvittäminen ja kuntoutuksen tukeminen erityisosaamiseen perustuvilla lääkinnällisen kuntoutuksen palveluilla.

Näönkuntoutuksen toimintaan kuuluvat

  • apuvälineet
  • kuntoutusohjaus
  • liikkumistaidonohjaus
  • näönkäytön ohjaus
  • sosiaalityö
  • sopeutumisvalmennus.

Sijainti

Silmäkeskus sijaitsee G2-siiven 2. kerroksessa, sisäänkäynti Tikkarinteen puolelta.