Hyppää sisältöön

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia keskittyy potilaisiin, joilla on erilaisia keskus- ja ääreishermostoperäisiä sairauksia kuten aivoverenkiertohäiriöistä johtuva halvaus, MS–tauti, Parkinsonin tauti, ALS tai dystonia. Fysioterapia on osa moniammatillista kuntoutusta.

Keskussairaalan neurologisella akuuttiosastolla 4K fysioterapia painottuu potilaan fyysisen tilanteen tutkimiseen, seurantaan ja arviointiin.

Siilaisen kuntoutumiskeskuksen neurologisella kuntoutusosastolla fysioterapia on yksilöllistä, ohjattua harjoittelua monipuolisesti potilaan voimavarojen mukaan. Fysioterapia voi toteutua myös ryhmäkuntoutuksena.

Polikliinisesti tapahtuva fysioterapia keskittyy potilaan liikkumisen ja toiminnallisen tason tutkimiseen ja arviointiin. Potilas saa ohjausta ja neuvontaa omatoimista harjoittelua varten arkielämän sujumiseksi.

Fysioterapian tavoitteet suunnitellaan yhdessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa. Tavoitteet muodostuvat kuntoutujan tarpeista liikkua ja toimia elinympäristössään sekä selviytyä jokapäiväisen elämän vaatimuksista itsenäisesti tai avustettuna.

Sijainti

Neurologian poliklinikan fysioterapia sijaitsee sairaalan C-siiven P-kerroksessa. Sisäänkäynti kahvion vastapäätä.

Näytetään 4 tulosta.