Hyppää sisältöön

Neuropsykologia

Neuropsykologian kohteena ovat aivojen ja tiedonkäsittelytoiminnan, käyttäytymisen- ja tunne-elämän väliset yhteydet. Neurologian yksikössä työskentelee 3 psykologia. Yksikössä tehdään neuropsykologisia tutkimuksia ja järjestetään kuntoutusta.

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologinen tutkimus perustuu neuropsykologisiin arviointimenetelmiin sekä tietoon aivojen ja käyttäytymisen välisistä yhteyksistä. Tutkimuksissa kartoitetaan yksilön kognitiivista suorituskykyä, kuten muistia, tarkkaavuutta sekä kielellisiä- ja havaintotoimintoja, ja selvitetään näissä mahdollisesti esiintyviä muutoksia. Tutkimuksissa arvioidaan muutosten luonnetta, niiden vaikeusastetta sekä muutosten aiheuttamaa haittaa  työ- ja arkielämässä. Lisäksi arvioidaan kuntoutustoimenpiteiden tarvetta.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Sen tavoitteena on kognitiivisten häiriöiden sekä käyttäytymis- ja tunne-elämän muutosten lievittyminen ja korjaantuminen. Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti oirekuvan mukaan. Neuropsykologinen kuntoutus pitää yksilökuntoutuksen lisäksi sisällään omaisten ohjausta, yhteistyötä hoitohenkilökunnan, muiden kuntouttajien ja tarvittaessa työpaikkojen ja oppilaitosten kanssa.

 

Sijainti

Neuropsykologin vastaanotto sijaitsee A-talon 1. kerroksessa osasto 1B:n yhteydessä, muistipotilaita hoitavan neuropsykologin vastaanotto on A-talon 8.kerroksessa.