Hyppää sisältöön

Omaisille tiedoksi

Sairaala tai hoitolaitos välittää tiedon potilaansa kuolemasta Väestörekisterikeskukseen, joka välittää tiedon mm. Kelaan ja eläkelaitoksiin.  Jos kuolema sattuu äkillisesti muualla, on asiasta ilmoitettava poliisille, joka huolehtii tarvittaessa kuolinsyyn selvittämisestä ja tiedon välittämisestä eteenpäin Väestörekisterikeskukseen. Mikäli kuolema on ns. ennalta odotettu kotikuolema (potilaalla on ollut voimassa oleva saattohoitopäätös ja sairauteen liittyvä hoidon linjaus, kotisairaanhoito ja hoitava lääkäri ovat tietoisia asiasta), kuolemaa ei tarvitse ilmoittaa poliisille vaan hoitavalle yksikkölle.

Ilmoita omaisesi kuolemasta Kelaan, jos hän on saanut Kelan eläkettä. Kelan eläke maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana eläkkeensaaja on kuollut.

Tee ilmoitus postiin, jotta posti voidaan ohjata kuolinpesän hoitajalle, yleensä leskelle.

Tee ilmoitus pankkiin, jotta edunjättäjän tiliä ja tallelokeroa ei voi käyttää väärin ja jotta kuoleman jälkeen mahdollisesti liikaa maksetut eläkkeet voidaan palauttaa.

Tee ilmoitus vakuutusyhtiölle, jos edunjättäjällä on voimassa oleva henkivakuutus tai muu vakuutus.

Ilmoita kuolemasta edunjättäjän työnantajalle, jotta palkanmaksu voidaan lopettaa ja työnantaja voi hakea sinulle korvausta ryhmähenkivakuutuksesta.

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijän ryhmähenkivakuutus on työnantajan ottama henkivakuutus palveluksessaan olevien työntekijöiden kuoleman varalta.  Vakuutettuna on työntekijä ja vakuutuksen piiriin kuuluminen perustuu työsuhteeseen. Tämän vuoksi vakuutetun viimeistä työsuhdetta koskevat tiedot selvitetään työnantajalta. Korvauksen hakijan tulee olla yhteydessä vainajan viimeiseen työnantajaan. Työnantaja tekee erillisen, vakuutettua työntekijää koskevan ilmoituksen. Hakemuksen tekee täysivaltainen hakija itse ja alaikäisen lapsen osalta edunvalvojansa. Kyseessä on kertakorvaus.

Perhe-eläke

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä perhe-eläkejärjestelmää, Kelan hoitama perhe-eläke ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke, joka perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. Kelan perhe-eläkkeeseen kuuluvat leskeneläke ja lapseneläke. Kelan leskeneläkettä ei makseta 65-täyttäneelle leskelle, kun sen sijaan työeläkelakien mukaisella leskeneläkkeellä ei ole ikärajaa.

Täytä perhe-eläkehakemus ja toimita se joko Kelan tai työeläkelaitoksen palvelupisteeseen. Sekä Kelan että työeläkelakien mukaiset perhe-eläkkeet voidaan hakea samalla hakemuslomakkeella yhdestä paikasta.

Lesken edunjättäjä on kuollut aviopuoliso. Alaikäisen lapsen edunjättäjä on isä, äiti tai muu huoltaja.

Jos edunjättäjä oli eläessään työskennellyt toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä tai sellaisessa maassa, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, leskellä ja lapsella saattaa olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös edunjättäjän työskentelymaasta.

Jos sinulla on alle 17-vuotiaita lapsia, hae lapsilisään yksinhuoltajakorotus. Voit saada sen, jos et ole puolisosi kuoltua uudessa parisuhteessa.

Anna mahdollinen testamentti tiedoksi kaikille perillisille.

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Sitä varten tarvitaan aukoton sukuselvitys vainajasta sekä virkatodistukset kuolinpesän osakkaista.

Jätä perukirja verotoimistoon perintöverojen määräämistä varten kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Siirrä asunnon ja muun omaisuuden vakuutukset sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltosopimukset omiin tai muun perinnönsaajan nimiin.

Muista irtisanoa kuolleen omaisen vuokra-asunto, jos se jää tyhjilleen.

Neuvoja ja apua

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Pohjois-Karjalan keskussairaalan tai oman kuntasi  sosiaalityöntekijään neuvojen saamiseksi.