Hyppää sisältöön

Oppilaaksiottopäätöksen ja erityisen tuen päätöksen tekeminen

Ennen oppilaan siirtymistä Honkalampi–keskuksen kouluun oppilaan kotikunnan koulutus- / sivistyslautakunnan täytyy tehdä virallinen päätös oppilaan koulusijoituksesta tai –siirrosta. Saatuaan virallisen päätöksen kunnalta, Honkalampi–keskuksen koulun rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen  sekä erityisen tuen päätöksen. Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjä kuulee oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Erityisen tuen antamista koskevassa päätöksessä määrätään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut oppilaan tarvitsemat palvelut.