Hyppää sisältöön

Vanhuspsykiatrinen osasto 23L

Osasto on 15-paikkainen suljettu osasto, jolla hoidetaan psykiatrista hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä potilaita.

Hoitoon tullaan lähetteellä. Akuuttia psykiatrista sairaalahoitoa vaativat potilaat tulevat osastolle suoraan. Kiireettömissä tapauksissa osastolta otetaan yhteys potilaaseen, omaiseen tai lähettävään tahoon ja sovitaan sairaalaan tuloaika.

Potilaan hoito

Omahoitaja laatii yhdessä potilaan ja hoitavan lääkärin kanssa hoitosuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan huomioon sairauden aiheuttamat psyykkiset ja fyysiset erityispiirteet sekä potilaan voimavarat, tuen ja avun tarpeet. Lääkäri tapaa potilaan tulovaiheessa ja tarpeen mukaan. Hoitoneuvottelut perheen ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa sovitaan erikseen.

Hoitokeinoihin kuuluvat mm. tutkimukset, lääkehoito, tukea antavat tavoitteelliset hoitosuhdekeskustelut sekä potilaan toimintakykyä ja psyykkisiä voimavaroja lisäävät psykososiaaliset hoitomuodot.

Toimimme yhteistyössä perheen, avohoidon ja muiden vanhustenhoidon palveluyksikköjen kanssa. Tarvittaessa hoitoon osallistuu erityistyöntekijöitä, kuten psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti sekä toiminnallisen kuntoutuksen työntekijät. Sairaalapappi on tavattavissa sopimuksen mukaan.

Kotikäynnit, koelomat ja jatkohoito

Hoitojakson pituus on useimmiten 3-6 viikkoa. Sairaalahoitojakson päättyminen tapahtuu lähes aina koelomien kautta.

Kotikäynnit potilaan kanssa tapahtuvat sovitusti liittyen koelomiin tai jatkohoidon suunnitteluun. Omaisten kanssa on myös mahdollista järjestää asiointi- tai päivälomia.

Jatkohoidon suunnittelun ja toteutuksen avulla turvataan potilaan selviytyminen kotona tai jatkohoitopaikassa. Hoitoneuvotteluun osallistuvat potilas, omahoitaja, lääkäri, omainen, psykiatrisen avohoidon edustaja ja / tai kotikunnan vanhuspalvelun työntekijä. Neuvotteluun voidaan pyytää mukaan myös psykologi, sosiaalityöntekijä, edunvalvoja.

Sijainti

Osasto 23L sijaitsee keskussairaalan L2-talossa, 2. kerros.

Vanhuspsykiatrinen osasto 23L

Hoitajien toimisto 013 330 3595
  050 599 8060
Mielonen Heidi osastonhoitaja 013 330 3465

 

Yhteystiedot