Hyppää sisältöön

Osasto 24L

Osasto 24L on 15-paikkainen psykiatrinen suljettu vastaanotto- ja hoito-osasto. Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan jo pidempään psyykkisesti sairastaneita ja uudelleen sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita. Kuntoutuksella kartoitetaan potilaan taitoja ja toimintakykyä sekä parannetaan ja ylläpidetään päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. Potilaiden ikäjakauma on 20–70 vuotta.

Potilaan hoito

Osastolla annettava hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Suunnitteluun osallistuvat potilas, omahoitaja ja lääkäri sekä tarvittaessa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat ylilääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Lisäksi apuna voidaan käyttää muita asiantuntijoita. Omaisten tukea ja mukanaoloa hoidossa pidetään tärkeänä.

Hoito koostuu rauhoittavasta osastohoidosta, lääkehoidosta, potilaan nykytilan kattavasta selvittelystä sekä keskusteluista omahoitajan ja lääkärin kanssa. Osastolla on myös  yhteisöhoidon periaatteella toimivia ryhmiä, kuten aamukokous-, yhdessäolo-, keskustelu- ja toiminnallinen ryhmä. Perhe- ja verkostotapaamisiin voi osallistua potilaan ja omaisten lisäksi yhteistyökumppaneita.

Hoitoaika on yksilöllinen ja jatkohoitosuunnitelmat sekä sopimukset tehdään hoidon aikana.

Sijainti

Osasto 24L sijaitsee keskussairaalan L2-talossa, 2. kerros.

Aikuispsykiatrian osasto 24L

Hoitajien toimisto 013 330 3600
Potilaspuhelin 050 571 6991
Volotinen Lea osastonhoitaja 013 330 4050
   

 

Yhteystiedot