Hyppää sisältöön

Osasto 25L

Osastolla 25L tutkitaan ja hoidetaan vaikeisiin psyykkisiin kriisitilanteisiin joutuneita. Osastolla hoidetaan myös psyykkisesti sairaita päihdeongelmaisia silloin, kun turvallinen hoitoympäristö on tarpeen ja avohoidon keinot eivät riitä. Suunnitellun korvaus- tai vieroitushoidon aloitus on myös mahdollista osastolla.

Osaston päivystävä sairaanhoitaja huolehtii potilaiden sairaalaan tulon suunnittelusta yhdessä lääkärin ja lähettävän tahon kanssa ympärivuorokautisesti. Tutkimukseen tai hoitoon tarvitaan pääsääntöisesti aina lääkärin lähete.

Potilaan hoito

Jokaiselle potilaalle laaditaan hoitosuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä potilaan, omahoitajan ja lääkärin kanssa. Omaisten tukea hoidon suunnittelussa pidetään tärkeänä. Hoito sisältää lääkehoitoa, potilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen selvittelyjä, keskusteluja omahoitajan ja lääkärin kanssa sekä erilaisia tutkimuksia.

Keskimääräinen hoitoaika on kaksi viikkoa. Pidempiin hoitoihin kuuluvat aina suunnitellut koelomat ennen kotiutumista.

Jokaiselle potilaalle järjestetään suunnitelman mukainen jatkohoito potilaan kotikunnan tarjoamista palveluista.

Vierailuajat

Osastolla voi vierailla klo 9-19 välisenä aikana.

Sijainti

Osasto 25L sijaitsee keskussairaalan L2-talossa, 3. kerros.

Aikuispsykiatrian osasto 25L

Hoitajien toimisto 013 330 3607
Heikkinen Olli-Pekka osastonhoitaja 013 330 3073
Hänninen Matti sosiaalityöntekijä 013 330 3117

 

Yhteystiedot