Hyppää sisältöön

Osasto 4K

Osasto 4K on vuodeosasto, jossa hoidetaan muun muassa seuraavien erikoisalojen potilaita:

 • neurologia
 • thorax- ja verisuonikirurgia
 • plastiikkakirurgia
 • ortopedia
 • infektiosairaudet
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • suu- ja leukasairaudet
 • silmätaudit.

Potilaat tulevat osasto 4K joko sovitusti tai päivystyksenä. Osastolla on 22 vuodepaikkaa ja lisäksi viisipaikkainen valvontayksikkö.

Keuhkosairauksien potilaiden hoito on siirtynyt 6.4.2020 osastolle 2K.

Osastolla hoidetaan muun muassa

 • aivoverenkierron häiriön saaneita potilaita
 • aivokasvainpotilaita
 • epilepsiapotilaita
 • MS- ja Parkinson-potilaita
 • hermostotulehduspotilaita
 • huimaus- ja päänsärkypotilaita.

Hoitoaika osastolla on lyhyt ja painottuu sairauden alkuvaiheen hoitoon, tutkimuksiin sekä jatkohoidon ja -kuntoutuksen järjestämiseen. Hoidossa yhdistetään lääketieteen ja hoitotyön keinoja sekä kuntouttavien alojen terapeuttien osaamista kunkin potilaan tarpeiden mukaisesti.

Osaston sijainti

Osasto 4K sijaitsee sairaalan K-talon 4.kerroksessa.