Hyppää sisältöön

Osasto 4K

Osasto 4K on neurologisten potilaiden vuodeosasto, jolla hoidetaan myös keuhkosairauksia. Potilaat tulevat osasto 4K joko sovitusti tai päivystyksenä. Osastolla on 22 vuodepaikkaa ja lisäksi viisipaikkainen valvontayksikkö.

Osastolla hoidetaan

  • aivoverenkierron häiriön saaneita potilaita
  • aivokasvainpotilaita
  • epilepsiapotilaita
  • MS- ja Parkinson-potilaita
  • hermostotulehduspotilaita
  • huimaus- ja päänsärkypotilaita
  • hengitysvajauspotilaita
  • keuhkokuumepotilaita
  • keuhkosyöpäpotilaita
  • uniapneatutkimuksia ja –hoitoa varten tulevia potilaita

Hoitoaika osastolla on lyhyt ja painottuu sairauden alkuvaiheen hoitoon, tutkimuksiin sekä jatkohoidon ja -kuntoutuksen järjestämiseen. Hoidossa yhdistetään lääketieteen ja hoitotyön keinoja sekä kuntouttavien alojen terapeuttien osaamista kunkin potilaan tarpeiden mukaisesti.

Osaston sijainti

Osasto 4K sijaitsee sairaalan K-talon 4.kerroksessa.