Hyppää sisältöön

Osaston toiminta

Hoitotyötä ohjaavat yksilöllisyys, turvallisuus, terveyskeskeisyys, omatoimisuus ja jatkuvuus. Neurologisen potilaan hoitotyö on haasteellista. Sairaudesta johtuen potilaalla voi olla liikkumisen vaikeuden lisäksi häiriöitä monissa päivittäiseen suoriutumiseen vaikuttavissa toiminnoissa, esim. havaitsemisessa, ymmärtämisessä, muistissa ja puheessa. Hoitotyössä korostuvat potilaan voinnin ja oireiden tarkkailu, potilaan sekä omaisen ohjaus ja neuvonta sekä kuntoutus. Kuntouttava hoitotyö on ympärivuorokautista ja tavoitteena on potilaan omatoimisuuden lisääntyminen, jotta henkilö selviytyisi mahdollisimman hyvin jatkohoitopaikassa tai kotona.

Kohtaamme jokaisen potilaan ainutkertaisena yksilönä tarpeineen, toiveineen ja odotuksineen. Potilaalla on oikeus kokea olonsa turvalliseksi niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Sairastuminen on shokki sekä potilaalle että omaiselle. Henkisen tuen antaminen sairauden alkuvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää. Autamme potilasta näkemään itsessään myös sen, mikä on tervettä ja hyväksymään sairauden aiheuttamat rajoitukset. Tuemme potilasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti. Turvaamme potilaan hoidon jatkuvuuden hyvällä moniammatillisella yhteistyöllä.