Hyppää sisältöön

Osaston toiminta

Hoitotyössä korostuvat yksilövastuinen hoitotyö ja tiimityö.

Osaston moniammatilliseen työryhmään kuuluvat lääkärit, hoitohenkilökunta, fysioterapeutit, kuntoutusohjaaja, puheterapeutti, neuropsykologit, toimintaterapeutti,sosiaalityöntekijä, osastonsihteeri ja laitoshuoltajat. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat ravitsemusterapeutit, päihdesairaanhoitajat ja psykiatriset sairaanhoitajat.

Kuntoutumisen prosessi on kaikkiin elämän alueisiin ulottuva. Kuntoutujan avuntarve on laaja-alaista ja yksilöllistä.Vammaisuus muodostaa monisäikeisen kokonaisuuden, johon myös ympäristö ja läheiset joutuvat sopeutumaan. Kuntoutuksen yhteydessä kiinnitetään huomiota riskitekijöiden hoitoon, annetaan terveysneuvontaa ja pyritään tukemaan paluuta normaaliin elämään.