Hyppää sisältöön

Mitä tarkoittaa palliatiivinen fysioterapia?

Palliatiivisen fysioterapian ajatus lähtee jokaisen ihmisen perustarpeesta ja oikeudesta liikkua, myös silloin kun ihmisellä on parantumaton ja kuolemaan johtava sairaus. Palliatiivinen hoito on ihmisen kokonaisvaltaista oireenmukaista hoitoa, jonka tarkoituksena on auttaa ihmistä elämään elämänsä mahdollisimman aktiivisesti kuolemaan saakka.

Palliatiivinen fysioterapia voi toimia oirehoidon tukena esimerkiksi kivun ja hengenahdistuksen hoidossa. Lisäksi palliatiivisessa fysioterapiassa on kyse toivon ylläpitämisestä ja elämänlaadun parantamisesta sekä läheisten tukemisesta ja ohjaamisesta.

Liikkuminen on perustarve

Palliatiivisen fysioterapian tavoitteena on minimoida ihmisen vaivoja ja maksimoida hänen toimintakykyään sairauden aiheuttamat rajoitukset huomioon ottaen. Sairasta ihmistä ja hänen läheisiään autetaan fysioterapian keinoin saavuttamaan erilaisia, realistisia päämääriä ja toiveita. Fysioterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämänlaatu - vaikka pienenkin itsenäisen fyysisen toimintakyvyn tuoma riippumattomuudentunne, ilo omasta kykenemisestä ja arvokkuus ihmisenä.

Toivon ylläpitäminen ja pelkojen hälventäminen

Palliatiivisessa fysioterapiassa on kyse myös toivon ylläpitämisestä ja pelkojen hälventämisestä. Tämä ei tarkoita toivoa ihmeparantumisesta vaan toivoa siitä, että ihminen pystyisi toteuttamaan toivonsa kävellä rollaattorin tukemana ulos nauttimaan luonnosta ja sen tuoksuista ilman pelkoa kaatumisesta. Se voi tarkoittaa myös parampaa hengenahdistuksen hallinnan tunnetta hengitysharjoitusten myötä. Tavoitteena on se, että kukin ihminen pystyisi käyttämään omia, jäljellä olevia voimiaan parhaalla, häntä itseään hyödyntävällä tavalla.

Kivun lievitys

Fysioterapia voi auttaa myös kipujen lievityksessä. Erilaisten kiputilojen hoidon tukena voidaan käyttää esimerkiksi lämpö- tai kylmähoitoja (myös sauna voi toimia tässä hyvänä apuna). Vuodepotilaiden kohdalla nivelten jäykistymistä ja siitä aiheutuvaa kipua voidaan ennaltaehkäistä nivelten liikeratojen liikehoidolla. Myös erilaiset turvotukset voivat lisätä kiputuntemuksia - esimerkiksi turvonneen kohdan nostaminen kohoasentoon, rentoutus ja kevyt hieronta voivat toimia hyvinä apukeinona.

Läheisten ohjaus

Fysioterapiassa ohjataan myös läheisiä. Fysioterapeutti voi neuvoa erilaisten apuvälineiden käytössä, kuinka potilasta autetaan esimerkiksi vuoteessa kääntymisessä ja turvallisessa siirtymisessä tuolista vuoteeseen.

Olennaista läheisten ohjauksessa on myös läheisten fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Saattohoito on raskasta aikaa myös läheisille ja siksi omasta fyysisestä ja henkisestä kunnosta on tärkeää pitää huolta.