Hyppää sisältöön

Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys laaditaan aina ennen erityisen tuen päätöstä ja erityisen tuen päätöksen purkamista. Sen laatii oppilaan oma erityisluokanopettaja.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta mahdollisesti aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja oppilaan HOJKS. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena:

  • oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista
  • oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
  • perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän