Hyppää sisältöön

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan pääosin toiminta-alueittain, mutta osa oppilaista opiskelee oppiainejakoisesti. Opetus perustuu oppilaan HOJKS:ssa määriteltyihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Perusopetuksen loppuvaiheessa alkaa valmistautuminen seuraavaan koulumuotoon, työtehtävään tai muihin toimintoihin. Tässä ikävaiheessa oppilas syventyy valmiuksiensa mukaan aikuisiän elämän kannalta tärkeiden päivittäisten taitojen ja elämän hallinnan opetteluun. Tarvittaessa myös asumisvalmennus kuuluu ohjelmaan.