Hyppää sisältöön

Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain (1.5.2011) mukaan jokaisessa sairaanhoitopiirissä tulee olla perusterveydenhuollon yksikkö. Yksikön tehtävänä on antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä sekä hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista. Yksikön tulee huolehtia myös täydennyskoulutuksesta, henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta.

Pohjois-Karjalassa perusterveydenhuollon yksikkö jatkaa jo vuodesta 2002 sairaalassa toimineen yleislääketieteen klinikan työtä.

Perusterveydenhuollon yksikössä toimivat ylilääkäri Anu Niemi ja maakunnallisten toimijoiden lahjoitusprofessuurivaroin vv. 2012—2017 palkattu osa-aikainen terveyden edistämisen professori, LT Tiina Laatikainen. Hoitotyön kehittämisosaamista yksikössä edustaa kehittäjäylihoitaja, TtT Arja Kaila.

Yksikön toiminta käynnistyi nykymuodossa vuoden 2012 alussa. Yksikön toimintoja kehitetään aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa terveydenhuoltolain velvoittamalla tavalla. Terveyden edistämisen alueelliseen kehittämiseen paneutuva Terveempi Itä-Suomi – hankkeen hankehenkilöstö on hallinnollisesti sijoitettuna myös yksikköön.