Pohjois-Karjalan keskussairaala ja Honkalampi-keskus ovat osa Siun sotea, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Tiedot erikoissairaanhoidon palveluista löydät toistaiseksi näiltä sivuilta. Osa sisällöstä on linkitetty Siun soten verkkosivuille: www.siunsote.fi

Ajankohtaista

« Takaisin

Lapsettomuushoidot eivät lopu Pohjois-Karjalasta

Mediassa uutisoitiin 5.9. hedelmöityshoitojen loppumisesta Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja keskittymisestä Kuopioon. Uutisesta saattoi saada käsityksen, että kaikki lapsettomuushoidot olisivat loppumassa keskussairaalasta. Näin ei ole, vaan lapsettomuushoidot tulevat jatkumaan Pohjois-Karjalassa vastakin.

Keskustelu keskussairaaloiden ja Kuopion yliopistollisen sairaalan välisestä työnjaosta on käynnissä, mutta mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Keskustelu liittyy hallituksen elokuun lopulla antamaan asetukseen erikoissairaanhoidon työnjaosta keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden välillä (582/2017). Asetuksen mukaan yliopistollisiin sairaaloihin kootaan tietyt vaativat leikkaukset ja toimenpiteet. Työnjako on ollut olemassa jo pitkään, mutta asetus lisää siihen joitakin uusia toimenpiteitä, joista yhtenä koeputkihedelmöityshoidot (IVF-hoidot).

Hallituksen asetus tähtää siihen, että koeputkihedelmöitysten laboratoriotyövaihe keskitettäisiin isompiin yksiköihin. Tämä ei tarkoita sitä, että lapsettomuushoidot loppuisivat Pohjois-Karjalasta. Pariskunnat tutkitaan ja hoidetaan keskussairaalassa kuten ennenkin. Jos keskittäminen tulee ajankohtaiseksi, voi IVF-hoidon loppuvaihe eli munasolujen kerääminen ja alkionsiirto tapahtua yliopistosairaalassa. Keskussairaalan lapsettomuuspoliklinikan käyntimäärät (n.1 400 käyntiä vuosittain) eivät oleellisesti tulisi tämän takia laskemaan, eikä pariskunnille pitäisi aiheutua kohtuutonta vaivaa matkustamisesta.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on hoidettu ja hoidetaan lapsettomuutta monella tavalla, kulloistenkin hoitotapojen mukaan. Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana Pohjois-Karjalassa on erilaisten hedelmöityshoitojen avulla syntynyt yli tuhat lasta. Pohjois-Karjalassa on tehty IVF-hoitoja 90-luvun alusta lähtien ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana keskussairaalana Suomessa. Muualla Suomessa nämä hoidot ovat keskittyneet yliopistollisiin sairaaloihin.

Suomessa on modernien lapsettomuushoitojen mukana kehittynyt tiivis eri IVF-yksiköiden yhteistyö. Näin on tapahtunut myös Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) lapsettomuusyksikön kanssa. KYS on ollut koko ajan keskussairaalan taustavarmistajana ongelmatilanteissa. Lisäksi jo nyt keskussairaala hoitaa osaa potilaista yhdessä muiden Suomen IVF-yksiköiden kanssa.


>>Kaikki uutiset ja tiedotteet

Saapumisohjeet yhteispäivystykseen

Yhteispäivystys toimii 1.2.2017 alkaen väliaikaisissa tiloissa sairaalan päärakennuksessa. Päivystys toimii väliaikaisissa tiloissa noin kolmen vuoden ajan, kunnes uudet tilat valmistuvat vuonna 2020.

Katso myös: Milloin tullaan keskussairaalan päivystykseen?