Pohjois-Karjalan keskussairaala ja Honkalampi-keskus ovat osa Siun sotea, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Tiedot erikoissairaanhoidon palveluista löydät toistaiseksi näiltä sivuilta. Osa sisällöstä on linkitetty Siun soten verkkosivuille: www.siunsote.fi

Ajankohtaista

« Takaisin

Seksuaaliterveyspoliklinikka aloitti toimintansa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa

Pohjois-Karjalan keskussairaalaan on perustettu uusi seksuaaliterveyspoliklinikka, joka aloitti toimintansa syyskuun alussa. Poliklinikka toimii osana naistentautien klinikkaa, mutta sen ovet ovat avoinna kaikille biologiseen tai koettuun sukupuoleen katsomatta.

Seksuaaliterveyspoliklinikalla autetaan seksuaalisen kaltoinkohtelun tai väkivallan uhriksi joutuneita, sairauden tai vammautumisen aiheuttamien seksuaaliongelmien kanssa painiskelevia sekä henkilöitä, joilla on pulmia omaan seksuaaliseen identiteettiin ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen.

Asiakkaiden parissa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu seksuaali- ja psykoterapeutteja, gynekologi, kätilö, psykiatri ja fysioterapeutteja.

- Aiemmin palvelut ovat olleet hajallaan ja moni asiakas on kokenut, että niitä on ollut vaikea löytää. Nyt eri ammattilaiset on koottu yhteen ja toivomme, että palvelut löytyvät paremmin, kertoo poliklinikalla kätilönä ja seksuaaliterapeuttina työskentelevä Helena Seutu.

Seksuaaliterveys on WHO:n määritelmän mukaan olennainen osa kaikkien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Se on niin fyysistä, sosiaalista kuin psyykkistäkin hyvinvointia suhteessa seksuaalisuuteen. Siksi poliklinikallakin yhdistyvät kliinisen lääketieteen ja psykiatrian osaaminen.

- Ihminen on fyysinen ja psyykkinen kokonaisuus, eikä aina auta jos hoidetaan vain toista. Esimerkiksi seksuaalinen trauma voi näyttäytyä fyysisenä kipuna, kuvaa seksuaali- ja paripsykoterapeutti Sirkka Näsänen.

Seksuaaliterveyspoliklinikalle voidaan ohjata asiakkaita sekä keskussairaalan sisältä että lähetteellä terveyskeskuslääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotoilta, työterveyshuollosta tai yksityisistä terveydenhuoltoyrityksistä. Vastaanottokäynti voi olla yksittäinen neuvontaan tai ohjaukseen painottuva käynti tai useamman käyntikerran jakso, jonka pituus arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäisellä käyntikerralla.

Seksuaalipoliklinikan työn tavoitteena on THL:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman mukaisesti potilaan ja asiakkaan seksuaalisuuden huomioiminen sekä seksuaaliterveyden ylläpitäminen ja edistäminen.

www.pkssk.fi/seksuaaliterveyspoliklinikka


>>Kaikki uutiset ja tiedotteet

Saapumisohjeet yhteispäivystykseen

Yhteispäivystys toimii 1.2.2017 alkaen väliaikaisissa tiloissa sairaalan päärakennuksessa. Päivystys toimii väliaikaisissa tiloissa noin kolmen vuoden ajan, kunnes uudet tilat valmistuvat vuonna 2020.

Katso myös: Milloin tullaan keskussairaalan päivystykseen?