Hyppää sisältöön

Nämä ovat Siun soten valmisteluvaiheen (2014-2016) sivut. Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017 ja sen verkkosivut ovat osoitteessa: www.siunsote.fi.

Millaiset sote-palvelut Pohjois-Karjalaan?

Pohjois-Karjalan sote-hanke perustettiin keväällä 2014 ennakoimaan valtakunnan sote-uudistusta ja varmistamaan, että maakunnan tarpeet tulevat uudistuksessa huomioiduksi.

Hankkeessa suunniteltiin, miten alueemme asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut, miten turvaamme lähipalvelut ja miten alueen erikoisosaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön.

Selvityshankkeessa olivat mukana kaikki Pohjois-Karjalan kunnat sekä Heinävesi. Kunnat päättivät 26.10.2015 perustaa uuden, julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävän kuntayhtymän. Hankkeen aikana tämä uusi kuntayhtymä sai lempinimen Siun sote.

Hankkeen eteneminen

  1. Selvitysvaihe kesäkuusta 2014 huhtikuun loppuun 2015: Hankkeen valmistelutyöryhmissä selvitettiin palvelujen nykytila ja tehtiin esitys, miten alueen palveluja tulisi uudistaa. Selvitysvaihetta jatkettiin elokuun loppuun rahoitusmallin valmistelulla.
     
  2. Kuntien lausunnot ja päätöksenteko syys-lokakuussa 2015: Kunnat käsittelivät esitystä ja päättivät hyväksyä sen.
     
  3. Täytäntöönpanon valmistelu vuoden 2016 loppuun mennessä: Uuden sote-tuotantomallin käytännön järjestelyt.

Seuraa valmistelua
ja vaikuta!