Hyppää sisältöön

Potilaan läheisille

Teho-osastolla potilaan hoitoon osallistuu useita eri ammattiryhmiä. Päävastuu potilaan hoidosta on teho-osaston anestesialääkärillä ja kyseisen erikoisalan erikoislääkärillä. Omahoitaja huolehtii hoitotyön suunnitelmallisesta sujumisesta.

Potilasta koskevia tietoja annamme vain lähiomaiselle. Noudatamme potilaan toivomusta siitä, kenelle tietoja voinnista ja hoidosta annetaan. Mikäli potilas ei itse kykene ilmaisemaan toivomustaan, otamme huomioon hänen lähiomaistensa toivomukset.

Suosittelemme lyhyitä vierailuja ja enintään kolmea vierasta samanaikaisesti. Nuhaisena, yskäisenä tai kuumeisena vierailut eivät ole suotavia. Lasten vierailuista on sovittava erikseen. Tuomisina kortit, kirjeet ja valokuvat ovat tervetulleita. Lääkärinkierron, tutkimusten, hoitojen, raporttien ja potilassiirtojen sekä potilaan tai muiden samassa huoneessa hoidettavien potilaiden hoitotoimet saattavat rajoittaa vierailuanne. Vierailulle pääsyä voi odottaa omaisten odotustilassa.

Sairauteen tai onnettomuuteen liittyvään henkiseen järkytykseen on omaisilla mahdollisuus saada apua myös kriisihoitoon erityisesti perehtyneeltä sairaanhoitajalta ja psykologilta. Sosiaalihoitaja auttaa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Sairaalassa on sairaalapappi ja potilaalla sekä omaisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun, rippiin ja ehtoolliseen. Yhteyden näihin edellä mainittuihin henkilöihin saatte parhaiten potilaan hoitajan välityksellä.