Hyppää sisältöön

Psykologipalvelut alueittain

Psykologipalvelut poliklinikkatyössä  (avohoito)

 

Psykologi

 • Haastattelee, arvioi, neuvoo ja ohjaa elämän kriisitilanteissa, somaattisissa ja  psykiatrisissa häiriöissä/oireissa  ja sairauksissa
 • Antaa sekä lyhytkestoista tuki-/kriisiterapiaa että pitkäaikaisempaa psykoterapiaa
 • Ohjaa lasten ja nuorten vanhempia ja omaisia
 • Tekee psykologisia tutkimuksia ja arvioi mm. kehitystasoa, psyykkistä työkykyä ja kuntoutustarvetta ja –mahdollisuuksia
 • Ohjaa kuntouttavia (psykoedukatiivisia) potilas-/omaisryhmiä

Psykologipalvelut psykiatrisessa sairaalassa

 

Psykologi

 • Tekee mm. psykologisia tutkimuksia, joiden pohjalta suunnitellaan potilaan hoitoa, arvioidaan työkykyä tai tehdään eläkepäätöksiä
 • Suunnittelee hoitoa ja kuntoutusta yhdessä muun henkilökunnan kanssa
 • Kouluttaa ja ohjaa muuta henkilökuntaa
 • Ohjaa kuntouttavia ryhmiä (psykoedukaatio)

 

Psykoterapiapalvelut (eri yksiköissä)

Tehtävä edellyttää psykologin koulutuksen lisäksi psykoterapiakoulutusta. 

 • Psykoterapeutti antaa suunnitelmallista psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi paremmin oppia ymmärtämään itseään ja muita, saaman helpotusta psyykkisiin oireisiin (toiminta- ja työkyvyn edistäminen) sekä pääsemään  elämänsä kriisivaiheiden yli.
 • Psykoterapia voi olla eri tavoin suuntautunutta (esim. kognitiivinen, perheterapia).

Psykoterapeuttiluettelon (pdf). (Listaa päivitetään)

 

Neuropsykologi

Osa psykologeista erikoistuu valmistumisensa jälkeen neuropsykologiaan. Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden laatua ja vaikeutta tekemällä neuropsykologisia tutkimuksia. Tällaisia häiriöitä voivat olla mm. puhe-, muisti- ja havaintohäiriöt , jotka voivat olla synnynnäisiä, tapaturmasta johtuvia tai sairaudesta johtuvia.

 

Neuropsykologi osallistuu myös aivoperäisistä häiriöistä kärsivien potilaiden neuropsykologisen kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Preventiopsykologi

Preventiopsykologin työpanos kohdentuu kuntayhtymän (ja alueen kuntien) henkilöstöön ja sen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

 

Preventiopsykologin vastuualueina ovat:

 • Ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen ja koordinointi (mm. henkilöstökoulutus, konsultointi, henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen).
 • Työnohjaustyön kehittäminen, koordinointi ja yksi- ja ryhmämuotoisen työnohjauksen antaminen kuntayhtymässä ja alueen kunnissa, painotus preventiivisessä työssä (linkki työnohjaus-sivuille).
 • Maakunnallisen psykososiaalisen kriisityön kehittäminen, kouluttaminen ja koordinointi (linkki kriisiryhmien luetteloon).
 • Vastaavana psykologina toimiminen.

Työ toteutuu monien työryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa. 

 

Laadukkaiden psykologipalvelujen turvaaminen

Psykologi varmistaa osaamistaan osallistumalla säännöllisesti oman erikoisalansa täydennyskoulutuksiin ja työnohjaukseen. Yksilö- ja ryhmämuotoisissa työnohjauksissa työntekijällä tai ryhmällä on mahdollisuus tutkia ja eritellä omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyviä kysymyksiä. Työnojauksen sisällöt liittyvät usein hoitosuhteisiin tai tiimien työskentelyyn liittyviin aihepiireihin. Psykologit ovat sitoutuneet psykologityön ammattieettisiin ohjeisiin.