Hyppää sisältöön

Puheterapeutti

Puheterapeutti tutkii ja arvioi lapsen vuorovaikutusta ja leikkiä, kielellisiä taitoja ja puheen kehitystä sekä tarvittaessa suun alueen motoriikkaan liittyviä valmiuksia, kuten syömistä ja nielemistä. Puheterapeutti arvioi puheterapian tarpeen, tekee suosituksia sen sisällöstä ja toteutuksesta. Tarvittaessa puheterapeutti pohtii puhetta tukevien kommunikaatiokeinojen, kuten kuvien ja viittomien käytön tarvetta sekä ohjaa lapsen perhettä ja lähipiiriä kielen kehitykseen ja kommunikaation tukemiseen liittyvissä asioissa.