Hyppää sisältöön

Saattohoitopotilaan oireiden hoito

Saattohoidon keskeisenä päämääränä on kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvointi. Tällainen hoito tukee ihmisen jäljellä olevaa elämää ja pitää kuolemaan valmistautumista siihen kuuluvana normaalina hoidon haasteena. Saattohoito auttaa ihmistä elämään mahdollisimman täysipainoisesti kuolemaansa asti ja tukee myös hänen läheisiään selviytymään potilaan sairauden aikana sekä hänen kuolemansa jälkeen. Saattohoidon tavoitteena on pitää kuoleva ihminen mahdollisimman oireettomana ja saavuttaa sellainen paras mahdollinen elämän laatu, mihin siinä tilanteessa pysytytään.

Lähestyvä kuolema tuo tullessaan erilaisia oireita, joita voidaan helpottaa mm. lääkityksen ja muiden keinojen avulla. Tässä portaalin osiossa kuvataan yleisimpiä saattohoitoon liittyviä oireita ja ongelmia sekä niiden hoitokeinoja, joita voidaan käyttää osana oireiden hallintaa.