Hyppää sisältöön

Silmänpohjan ikärappeuma

Silmänpohjan ikärappeuma on keskeisen verkkokalvon alueen sairaus, jota esiintyy yleensä yli 50-vuotiailla. Yli 65-vuotiailla se on tärkein näkövammaisuutta aiheuttava silmäsairaus. Ikärappeuma jaetaan kosteaan ja kuivaan muotoon. Yli 80 prosentilla potilaista ikärappeuma on kuivaa muotoa.

Ikärappeuman syntymekanismit ovat osittain tuntemattomat. Riskitekijöinä ovat ikä ja tupakointi. Ikärappeumalla on myös perinnöllinen tausta, mutta geneettisellä testauksella ei ole vielä ennusteellista tai diagnostista merkitystä. Jos toiseen silmään on kehittynyt kostea rappeuma, myös toisen silmän riski sairastua samaan tautiin on suuri.

Kuivan ikärappeuman oireena on näön, etenkin lukunäön heikkeneminen. Valontarve ja häikäistyminen lisääntyvät. Sairaus ei sokeuta vaan yleensä liikkumisnäkö säilyy. Kuiva ikärappeuma etenee useimmiten melko hitaasti. Kostean ikärappeuman oireena on suorien viivojen vääristyminen, mm. lipputankoon tai oven karmiin ilmaantuu mutka. Näöntarkkuus heikkenee, ja keskeiseen näkökenttään tulee puutosalueita. Lukiessa sen voi havaita mm. tekstin kirjainten katoamisena. Kostea ikärappeuma voi edetä melko nopeasti, mm. muutamien viikkojen kuluessa.

Ikärappeuma voidaan todeta silmälääkärin tekemässä mikroskooppitutkimuksessa. Kostean ikärappeuman varmistaa valokerros- eli OCT-kuvaus, jossa nähdään sairauteen liittyvä verkkokalvon turvotus ja mahdollisesti uudissuoniverkko. Lisätietoa voidaan saada fluoreskiiniangiografialla eli väriainekuvauksella.

Nykyään kosteaa ikärappeumaa hoidetaan pääosin pistoshoidolla. Silmän lasiaiseen pistetään verisuonten kasvutekijäestäjäaineita, jotka hidastavat tai estävät uudissuonten kasvua rappeuma-alueella. Injektioita annetaan useamman injektion sarjoina. Kostea ikärappeuma voi uusia, ja injektioita voidaan joutua antamaan useita sarjoja sekä jatkamaan seurantaa pitkään. Noin kolmasosalla potilaista injektiot saavat aikaan näön paranemista, osalla näkö pysyy ennallaan, mutta kolmasosalla näkö hoidoista huolimatta huononee. Kostea ikärappeuma edetessään johtaa keskeisen silmänpohjan arpimuutoksiin, jonka jälkeen pistoshoitoja yleensä ei kannata jatkaa.

Kuivaan ikärappeumaan ei ole hoitoa olemassa. Tupakoinnin lopettaminen vähentää ikärappeuman riskiä ja voi myös hidastaa rappeuman etenemistä.