Hyppää sisältöön

Somaattisten erikoisalojen terveyssosiaalityö

Sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa muutoksia potilaan ja heidän läheistensä tavanomaiseen elämänkulkuun. Myös lapsen odotusaika ja syntymä tuovat muutoksia perheen arkeen.

Terveyssosiaalityöntekijän kanssa potilas voi

  • selvitellä mm. arjessa selviytymiseen, toimintakyvyn muutoksiin, taloudelliseen tilanteeseen tai muihin haastaviin elämäntilanteisiin liittyviä asioita sekä
  • saada tietoa potilaan sosiaaliturvasta sekä sosiaalipalveluista ja – etuuksista.

Keskeisiä työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus.

Terveyssosiaalityöntekijät välittävät tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta sekä tarjoavat keskusteluapua ja psykososiaalista tukea. Tarvittaessa terveyssosiaalityöntekijät avustavat sosiaalietuuksien ja –palvelujen hakemisessa, ja osallistuvat myös erilaisten suunnitelmien laatimiseen sekä potilaan sosiaaliturvan suunnitteluun ja koordinointiin.

Yhteydenotto kannattaa mm. seuraavissa tilanteissa:

  • Kotona selviytymiseen ja arjen hallintaan liittyvät ongelmat
  • Toimintakyvyn merkittävä pitkäaikainen heikentyminen
  • Taloudelliset ongelmat
  • Muut haastavat elämäntilanteet

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat potilaalle maksuttomia.

Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyden potilas itse tai hoitohenkilökunta, mutta myös läheiset ja asioiden hoitoon liittyvät viranomaiset.

Keskussairaalan somaattisten erikoisalojen sosiaalityöntekijät

Vastaava sosiaalityöntekijä 013 330 7944
   
Sosiaalityöntekijä
-fysiatrian poliklinikka
-kipupoliklinikka
-reumakeskus
-silmäkeskus
-kuulokeskus
-korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
-suu- ja hammassairauksien poliklinikka
-sisätautien osasto 2K
- osasto 2C
013 330 7928
   
Sosiaalityöntekijä
-lastenosasto E3
-äitiyspoliklinikka
-synnytyssali osasto 3E
-synnytysvuodeosasto 3C
-naistentautien poliklinikka
-lastenosasto 10A (pediatria, kirurgia)
-lastentautien poliklinikka
- yhteispäivystys (lapset)
013 330 7956
   
Sosiaalityöntekijä
-sisätautien osastot 3A ja 3K
-sisätautien poliklinikat
-ihopoliklinikka
013 330 7920
   
Sosiaalityöntekijä
-osastot 1G, 2B, 2C
-kirurgian poliklinikka
-onkologian poliklinikka
-naistentautien poliklinikat onkologiset potilaat
-yhteispäivystys (aikuiset)
-palliatiivinen poliklinikka
-vatsakeskus
013 330 7973
   
Sosiaalityöntekijä
-osasto 4K(keuhkosairaudet ja neurologia)
-keuhkosairauksien poliklinikka
-neurologinen osasto 1B
-neurologian poliklinikka
-aivohalvauspoliklinikka
-muistipoliklinikka
013 330 7942
   
Teho-osaston potilaiden asioita hoitavat sosiaalityöntekijät erikoisalakohtaisesti.  

 

Yhteystiedot